F&P Optiflow Connect


Khóa học trực tuyến cho người dùng về Liệu pháp lưu lượng cao qua mũi

Optiflow™ Connect là gì?

Optiflow là tên của giao diện cannula mũi và ống nối mở khí quản được thiết kế tạo sự dễ chịu cho người dùng bởi F&P Healthcare. Nó cũng được sử dụng cùng với các từ viết tắt khác nhau mô tả các liệu pháp lưu lượng cao như Liệu pháp lưu lượng cao qua mũi Optiflow (NHF).

Optiflow Connect là một khóa học trực tuyến được thiết kế để kết nối bạn với kiến thức và nguồn lực giúp hỗ trợ bạn trong suốt hành trình NHF. Hành trình đó bắt đầu trên trang này khi bạn đăng ký Optiflow Connect.

Mẫu đăng ký theo nhóm

Lưu ý: Mẫu này được thiết kế để đăng ký nhiều nhân viên. Để đăng ký với tư cách cá nhân, vui lòng nhấp vào đây.

Vui lòng cung cấp thông tin sau để đăng ký chương trình học trực tuyến Optiflow Connect cho một nhóm. Ngay sau khi điền vào mẫu này, một liên kết đến chương trình học trực tuyến của bạn sẽ được gửi đến các email đã cung cấp. Vui lòng xem tuyên bố bảo mật của chúng tôi để biết thông tin về cách chúng tôi sẽ sử dụng và quản lý thông tin cá nhân cũng như quyền của bạn để truy cập, sửa hoặc xóa thông tin đó và cách liên hệ với chúng tôi về thông tin đó.

Nếu bạn không nhận được liên kết trong vòng 48 giờ, vui lòng liên hệ: optiflowconnect@fphcare.co.nz

Chọn ở đây nếu bạn muốn đăng ký cá nhân
 
Tệp phải là '.doc', '.docx', '.xls', or '.xlsx'